Smo ponosni podporniki lokalne skupnosti. Redno doniramo sredstva lokalnim gasilskim, športnim in kulturnim društvom ter podpiramo lokalne prireditve, kot so: