Čeprav večinoma delamo s srebrom, naši standardi niso nič manj kot zlati. Poudarjamo pomen ohranjanja najvišje ravni kakovosti, varnosti, zdravja in trajnosti. V ponos nam je, da so naša prizadevanja in prioritete prepoznani in nagrajeni s priznanimi certifikati. Vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001: 2015.

Oba certifikata si lahko ogledate tukaj:

ISO 9001:2015

ISO 14001: 2015

Imamo vsa potrebna dovoljenja za ravnanje z odpadki, ki jih izdaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo:
  • potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
  • okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov,
  • okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov,
  • potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov,
  • potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov odpadkov.

Preverite naš Katalog odpadkov z dovoljenji, kjer so razvidne klasifikacijske številke odpadkov, ki jih lahko zbiramo, predelujemo in prevažamo ter za katere lahko kot posrednik uredimo obdelavo odpadkov.