V odpadkih je vrednost in mi jo znamo ustvariti.

Srebro, ki smo ga reciklirali, koristno uporabimo in ustvarimo visokokakovostne izdelke, na katere se lahko zanesete. Nudimo široko paleto srebrovih spajk in drugih izdelkov iz srebra za potrebe industrije, ki vključujejo srebrove anode in srebrov granulat čistoče 99,99 %, univerzalne srebrove spajke brez kadmija ter srebrove fosforne spajke in bakrene fosforne spajke, specialne srebrove spajke za karbidne trdine in talila za trdo spajkanje. Vse podrobnosti najdete v našem katalogu izdelkov.

Tehnični in varnostni listi za srebrove spajke in talila so na voljo na zahtevo.