Okolju prijazno podjetje

S ponovno uporabo telekomunikacijske opreme skrbimo za kakovost našega življenja. Ponosni smo, da prispevamo k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. V skladu z našo vizijo skrbno sledimo okoljski zakonodaji in standardom kakovosti pri izdelavi srebrovih izdelkov, pri ponovni uporabi telekomunikacijske opreme in pri ravnanju z odpadki. Vedno dajemo prednost ponovni uporabi pred predelavo odpadkov, iščemo kupce sekundarnih surovin in skrbimo za varno odlaganje odpadkov, ki jih ni mogoče predelati. Naš cilj je nič odpadkov (nič odlaganja).